'Daar is uit 's werelds duist're wolken' naar Jesaja 9.

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Christelijke kerstzang

(gezang 26 uit LvdK).

Daar is uit ´s werelds duist´re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed´ en vrijheid, vruegd´ en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en ´t wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze ziele zocht.

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is ´Wonderbaar´, zijn daden
zijn wond´ren van genaad´ alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ´t oog des Vaders treên.

O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed´ op aard´ en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken,
Hem zij de lof in eeuwigheid!