Stille nacht, heilige nacht

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Christelijke kerstzang


Stille nacht, Heil'ge nacht
Davids Zoon, lang verwacht
Die tot God ons terug brengen zal
Wordt geboren in Bethlehems stal
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer

Hulp'loos kind, Heilig kind
Dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd
Werd G' in stro en in doeken gelegd
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor


Stille nacht, Heil'ge nacht
Heil en vree wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij d'eer
Amen, Gode zij d'eer