Christelijke Kerstliederen

1 'Daar is uit 's werelds duist're wolken' naar Jesaja 9. 13320
2 Adventlied 16185
3 Al wie dolend in het donker 6003
4 Als Bethlehem geen plaats meer heeft 5902
5 Bethlehems sterre 5036
6 Daar ginds in de velden van Efrata 5867
7 Daar ruist langs de wolken 8188
8 De blijde boodschap 3933
9 De Redder van 't heelal 3006
10 Drie koningen zagen een sterre 4356
11 Eer zij God in onze dagen 14968
12 Eeuwen reeds voorzegd 3146
13 Eng'len des hemels 3187
14 Er is een kindeke geboren op aard 15769
15 Er is een roos ontsprongen 5901
16 Ere zij God 8677
17 Ere zij God in de Hoge 6635
18 Geprezen zij God 4094
19 Gij die de Ster van David zijt 3436
20 God heeft het licht ontstoken 5521
21 Have yourself a merry little Christmas 3281
22 Heel lang geled’n in Bethlehem 5132
23 Heerlijk klonk het lied der eng'len 7398
24 Het allermooist verlangen 4689
25 Het is geboren het goddelijke kind 6790
26 Hij is gekomen 4207
27 Hij komt onze Koning 2379
28 Hoe zal ik U ontvangen 6467
29 Hoe zal ik U ontvangen, snel, snel ik red het wel 2030
30 Hoog aan de hemel 3613
31 Hoor de engelen zingen d'eer 7996
32 I'll be home for Christmas 2552
33 Ik hoor de eng'len zingen 3968
34 In Bethlehems stal 7765
35 In deze heilieg Advent 2281
36 In dulci jubilo 4274
37 In een koude donk're nacht 4155
38 Jezus kwam op aarde 6029
39 Jozefs lied 2494
40 Kindeke teder 3471
41 Komt allen tesamen onder ’t sterren blinken 5820
42 Komt allen tezamen 9851
43 Komt nu gij herders 3062
44 Komt verwondert u hier 5867
45 Licht breekt door het duister 3674
46 Lied voor kerst 5236
47 Midden in de winternacht 8551
48 Nu daagt het in het oosten 5616
49 Nu zijt wellekome 6984
50 O denneboom, zo lekker en zo zoet 4108
51 O, Bethlehems ster 4379
52 Silent night, holy night! 4095
53 Stille nacht, heilige nacht 14183
54 Vol van pracht 10965
55 Woorden met de wind 4233